วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

กำลังใจ

 

 

 เราโชคดีมีโอกาสได้มาเรียน

ได้อ่านเขียนทุกวันเพื่อฝึกฝน

เราโชคดีกว่าครอบครัวที่ยากจน

เพราะบางคนได้แค่ฝันอยากจะเรียน

 
 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ณเดชvsเจมส์จิ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามความหล่อ